ESP8266:SDK开发(源码见资料源码)

开发板购买链接:开发板购买链接

资料源码git:https://github.com/yangfengwu45/learn-esp8266-sdk.git

资料源码百度云:https://pan.baidu.com/s/1-8e_dVkv7lCabU5wvtIlEg提取码:oduk

开发软件:https://mnifdv.cn/resource/cnblogs/Learn8266ForSDK/AiThinkerIDE_V0.5_Setup.exe

点击加入群聊【ESP8266开发交流群】:ESP8266开发交流群